YÖNETİM KURULU

Başkan

OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU 

Başkan Yardımcısı

ŞÜKRAN DERE 

Sekreter

VEDAT YEGEN 

Sayman

OZAN YILMAZ 

Asıl Üye

AYŞE NİLSUN DEMİR

 

 

 

Türkiye Limnoloji Derneği

25 Şubat 2008’de Bolu’da kuruldu.

Dernek, Limnoloji bilimiyle ilgili kimseleri bir araya getirerek; tüm bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, ortak çalışmalar yapmayı kendisine amaç olarak belirlemiştir.

Bu amaç doğrultusunda yapacağı çalışmalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Limnoloji çalışmalarında bilim kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak.

Uluslar arası alanda birbirine destek veren güçlü bir dernek olmak.

İçsu ekosistemlerin doğal yapılarını koruyabilecek her türlü bilimsel çalışmayı destekleyerek toplumun gelişmesine katkıda bulunmak, eğitim programları ve sosyal etkinlikleri yapmak.

Söz konusu ekosistemlerde çalışmaya meraklı genç bilim insanlarını bir araya getirip dostluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olmak.

Başta üniversiteler olmak üzere diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak çeşitli kurs, meslek içi eğitim ve diğer faaliyetleri yürütmek, konularında ilgili kişileri özendirip onlara destek vermek.

Limnoloji ile ilgili diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı eser ve işler yapmak.

Çeşitli konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri nitelikte etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve/veya katılımı desteklemek.

Başta genç bilim insanı adayları olmak üzere konuyla ilgili çalışmalar yürüten herkese limnoloji alanında ki gelişmeleri yakından ve yerinde incelemek ve takip etmeleri için yurt içi ve yurt dışı eğitim, seyahat ve ikamet imkânları sağlamak.

  1. İletişimi sağlamak, korumak ve üyelerini bilgilendirmek için bilgi işlem merkez(ler)i kurmak, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapmak veya bunların sağlanması için çalışmak.

Derneğimiz adından da anlaşılacağı gibi önemli bir bilim dalını kapsamaktadır. Sizlerin Türkiye’de Limnoloji biliminin gelişimine katkılarınızı LD bünyesinde sürdürmeye bekliyoruz.

 

 İlgili Dökümanlar

 

 Dernekler Mevzuatı (İndir)

 Limnoloji Derneği Sunum (İndir)

TÜRKİYE LİMNOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (İndir)

 Türkiye Limnoloji Derneği Uluslararası Sertifikamız (İndir)